Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Stavební zákon:  27 hlasování

Stavební zákon: 27 hlasování

8.6.2017

„ O novele a návrzích jsme hlasovali celkem 27 x, ale o samotný stavební zákon  zase tak nešlo. Diskuse se ponejvíce točila o spolcích, a to chci zdůraznit, k žádnému zásadnímu omezení ochranářských organizací, spolků  apod. v jejich možnosti vyjádřit se, nedochází !  Uvidíme, jak zareaguje Poslanecká sněmovna,“ tak hodnotím jednání Senátu /7.6./ k zákonu, který ministryně Šlechtová označila  za „velmi těžký a náročný.“

 A výsledek: Senátoři vrátili Sněmovně novelu stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolování staveb, chtějí některé body upravit. Týká se to například přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Senátoři neschválili pozměňovací návrhy, které měly zachovat dosavadní míru účasti ochranářských spolků na povolovacích řízeních. Norma se dotýká 44 zákonů a ve Sněmovně k ní poslanci předložili přes dvě stovky pozměňovacích návrhů.

Novela má sloučit povolovací proces do jednoho řízení a tím zjednodušit a zrychlit přípravu a samotnou realizaci staveb. Sloučit se má až doposud oddělené územní a stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí. Bude to možné u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a dalších infrastrukturních projektů.

Zatímco někteří senátoři se zkušenostmi z radnic žehrali na obtíže s povolováním staveb a vlekoucí se byrokratické procesy, další v reakci na poslanci schválenou podobu normy připomínali, že za občanské aktivity by měl být stát vděčný. Z předlohy totiž v důsledku pozměňovacích návrhů ve Sněmovně zmizelo například ustanovení dávající šanci účastnit se územního a stavebního řízení osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, tedy právě spolkům. /Návrh poslance Foldyny,ČSSD/ Senátor V. Láska připomněl, že obstrukce nejsou pouze dílem veřejnosti, ale využívají je i někteří developeři, kteří se tak snaží vyhnou sankcím ze strany stavebních úřadů.

Takže na závěr jen 2 reakce ministryně Šlechtové:

„Od nás nikdy nepadlo, že spolky jsou problém, celej Foldyna jde skrz politické spektrum,”  a připomněla, že pro pozměňovací návrh hlasovala většina Sněmovny.

„Mám se na to vykašlat?“ tázala se rozhořčeně  v reakci na výtku, že vedle nyní předkládaného návrhu již její úředníci připravují zásadnější a ambicióznější novelu. A poté řekla, že celý zákon by sama napsala lépe…


Další články v kategorii