Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Sněmovna rozhodla: Městským strážníkem jen s maturitou, k PČR Vás vezmou s výučním listem

Sněmovna rozhodla: Městským strážníkem jen s maturitou, k PČR Vás vezmou s výučním listem

28.5.2020

Včera jsem před poslanci ve sněmovně na jejich 49. schůzi obhajoval senátní pozměňovací návrh zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Ze třinácti pozměněných bodů se devět týkalo odchodného pro strážníky. Dalšími problematickými body byla věková hranice odchodného pro policisty, jeho danění a požadavky na vzdělání strážníků.


Diskuse poslanců k senátnímu návrhu zákona nebyla během schůze sněmovny vůbec jednosměrná, což dokazuje také fakt, že v závěrečném hlasování ze sto osmdesáti šesti přítomných poslanců hlasovalo, ať už pro nebo proti, jen osmdesát šest z nich.   

„Odchodné pro strážníky se Senát rozhodl upravit na základě diskusí s řediteli městských policií a vyšel z jejich zkušeností. Proto navrhl, aby se rozhodná doba odchodného nesčítala, protože by to mohlo znamenat, že když má někdo odslouženo u jedné obce třeba dvanáct let, tak ho u jiné obce jako městského strážníka nevezmou, protože by museli platit odchodné za předchozí obec. Proto jsme v Senátu rozhodli, aby rozhodná stabilizační doba patnácti let platila pouze k jedné obci. Vím, že je těžké v tomto najít absolutní spravedlnost a v případě, že když se někdo přestěhuje z jednoho konce republiky na druhý, kde bude chtít dál pracovat jako strážník obecní policie, přijde tím o odsloužené roky. Ale troufám si tvrdit, že těchhle těch případů bude absolutní minimum.

Druhá senátní změna u odchodného je nesouhlas s podmínkou jeho vyplacení jen při dovršení věku padesáti let. Jestliže je zájem nabírat do služebního poměru mladé lidi, pak tomu moc nerozumím, proč platí pro odchodné obě dvě podmínky současně, tedy patnáct let práce u obecní policie a zároveň docílení padesáti let věku. Dále Senát nesouhlasí ani se zdaňováním odchodného.

Další navrhovaná změna je povinná maturita strážníků. Vím, že byla složitě zavedena a teď ji navrhujeme zrušit. Vím, že nejen u policie, ale také vězeňské služby, nebo hasičského záchranného sboru byla spousta lidí, kteří si maturitu museli udělat, případně museli odejít. Ale náš pozměňovací návrh je na stole jen proto, že cestou nepovinné maturity jde Policie České republiky, kde odhaduji už tři, nebo čtyři roky platí, že PČR do svých řad může brát občany bez maturity.

Mně nedává logiku, aby u jedné policie platila striktní podmínka maturity, a u druhé, byť ve druhé tarifní třídě, neplatila. Takže proč nepovolit absenci maturity i u obecní policie? Je na zvážení vedení měst a obecních policií, jestli tuto možnost využijí, nebo nevyužijí. Existují jistě malé obce, či města, kde obecní policie funguje, ale kvůli povinné maturitě mají nedostatek lidí.

Třetí změna v návrhu zákona se týká prokazování totožnosti občanů obecní policii. Podle aktuálního znění zákona totiž musí občan strážníkovi obecní policie prokazovat více údajů, než příslušníkovi Policie České republiky a to pod podmínkou sankcí. Změna tedy jen dává do souladu naprosto přesně prokazování totožnosti tak, aby byla stejná jako při prokazování totožnost vůči příslušníkům Policie České republiky.

Další senátem navrhované změny se týkají novely o obcích, nebo ukládání pokut za přestupek, kdy v současném znění zákona je za jeden a tentýž přestupek možná dvojí sankce. Jedna podle tohoto zákona a druhá podle přestupkového zákona. Nejproblematičtějšími body je tady ale pochopitelně maturita a úprava odchodného.“

Poslankyně a poslance jsem dále požádal o podporu senátní verze zákona, zatímco poslanec Zdeněk Ondráček, který dostal k předloženým pozměňovacím návrhům možnost rovněž se vyjádřit, poslaneckou sněmovnu důrazně vyzval, aby senátní návrh nepodpořila. Ke hlasování se následně přihlásilo sto osmdesát šest poslanců, z toho šest hlasovalo pro senátní návrh a osmdesát dva proti a sněmovna návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijala.

Zdeněk Nytra, 28. května 2020


Foto: PČR Ostrava (Přehlídka Dny NATO 2016)


Další články v kategorii