Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Senát bilancuje

Senát bilancuje

19.10.2018

Senát Parlamentu České republiky vznikl v roce 1996. Od té doby se konají každá dva roky doplňovací volby a tento časový interval se nazývá funkční období.

Od listopadu  2016 do konce letošního října / 11. funkční období/  se  konalo  18  schůzí  Senátu.  Senátoři na nich projednali 155 návrhů zákonů, z toho  114 schválili, 19 vrátili Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a  11 zamítli.   

Senát obdržel 3 návrhy zákonů  vyšších územně správních celků a všechny schválil.  Projednány byly  desítky petic občanů, z nichž 12 podepsalo více než 10 000 občanů. V oblasti zahraniční politiky bylo projednáno 181 návrhů Evropské unie  a 71 mezinárodních smluv mezi ČR a jednotlivými státy světa.

Senát  své sídlo co nejvíce otevírá veřejnosti. Pořádal pravidelné  Dny otevřených dveří i Setkání s občany. Komentovaných prohlídek ve všední dny se účastnilo více než 30  tisíc  občanů, individuálních prohlídek o státních svátcích a vybraných víkendech více než 94 tisíc lidí.  Pod záštitou jednotlivých senátorů se uskutečnilo 98 výstav, 44 koncertů, 249 odborných akcí, konferencí a společenských setkání.

Osobní bilance

Zúčastnil jsem se všech senátních schůzí. Byl jsem zpravodajem u  šesti zákonů- např. Zákona o obcích,  Energetického zákona, zákona o elektronických občanských průkazech atd. Na 18 schůzích  je  s mým  jménem evidováno celkem 29 vystoupení u řečnického pultu. Dále jsem působil jako místopředseda Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a člen podvýboru pro energetiku a dopravu  ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jednání těchto senátních orgánů  se zpravidla uskutečnilo ve dnech předcházejících jednotlivým  schůzích Senátu. 


text k obr. V rámci oslav 100. výročí republiky hostil  Senát i delegaci Hanáků v krojích . Tento pěvecký sbor pak vystoupil i na divácké galerii. 


Další články v kategorii