Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Schůze 4. a 5. dubna: Jednokolové volby a zákaz pobytu

Schůze 4. a 5. dubna: Jednokolové volby a zákaz pobytu

5.4.2018

Senát dal šanci návrhu, který by nahradil dvoukolový způsob voleb jednokolovým podle australského vzoru. Tato změna by prý mohla zvýšit volební účast. Volič by na jednom lístku stanovoval – očíslováním - pořadí kandidátů podle svých sympatií. Povinně by měl označit nejméně tři adepty, jinak by byl jeho hlas neplatný.

"V každém kole počítání se vyřadí kandidát s nejméně hlasy a hlasy pro něj se přerozdělí kandidátům, pro které voliči hlasovali v dalším pořadí. To se děje tak dlouho, dokud některý kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, případně více hlasů z posledních dvou nejúspěšnějších kandidátů," uvádí se v návrhu. Přepočítávání hlasů by neprováděly okrskové volební komise, ale Český statistický úřad. 

Kritici hlavně z ODS se obávali, že změna bude pro voliče příliš složitá. Připomínali, že v Evropě se s výjimkou irských prezidentských voleb nepoužívá. Poukazovali i na to, kolik chybných hlasovacích lístků  je u nás odevzdáno např. při volbách do Poslanecké sněmovny, a tam máme zcela jednoduchý systém. - Návrh budou nyní projednávat senátní komise a musí ho schválit i poslanci. 

Obce nezískají znovu právo trestat notorické narušitele pořádku zákazem pobytu, jak chtěla část senátorů, kteří jsou i starosty menší obcí. 

Toto opatření  se mělo znovu zavést vůči lidem, od nichž jsou pokuty za přestupky nevymahatelné. Obce by jim  mohly zakázat pobyt až na tři měsíce. Tuto možnost měly do konce předloňského roku, než je o ni připravil nový zákon o přestupcích. Zatímco pachatelé některých trestných činů mohou být potrestáni zákazem pobytu až na deset let, za přestupky by byl trest mnohonásobně nižší. Netýkal by se mladistvých a nevztahoval  se na obce, kde pachatelé mají trvalý pobyt. 

Patřím k těm, kteří  naopak zdůrazňovali, že dříve platné opatření o zákazu pobytu  Ústavní soud nezpochybnil. Poukázal jsem ve svém vystoupení  na fakt, že již nyní je možné zakázat např. výtržníkům přístup na sportovní akce. Bohužel, byli jsme přehlasováni. 

„Můžete mi jako laikovi vysvětlit, co se to řeší kolem senátních obvodů?“ napsal mi čtenář mého profilu na PL. „Není to spravedlivé, aby každý senátor zastupoval zhruba stejně občanů? A je asi jasné, že jakákoliv změna proběhne během volebního období.“

Proti sobě stojí  dvě zásady, resp. práva - a to  

+volit senátora přibližně stejnou váhou hlasu (konkrétně +- 15% od průměru počtu voličů ve volebním obvodu ) 

+volit svého senátora každých šest let. 

A u tohoto návrhu by došlo k tomu, že např.  tisíc voličů ve Vítkově by měli tuto možnost po roce 2012 až v roce 2022, tedy po deseti letech. Naprostou většinou hlasů jsme upřednostnili právo voliče volit v pravidelných šestiletých intervalech.

Další články v kategorii