Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Samotné investice  postižené regiony  nezachrání

Samotné investice postižené regiony nezachrání

31.1.2019

Za účasti desítek zástupců ze strukturálně postižených regionů (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj), zástupců obou komor Parlamentu, europoslanců, předsedy vlády Andreje Babiše i dalších členů vlády se v Senátu uskutečnilo 29.1. 2019/veřejné slyšení k hospodářské a sociální situaci v těchto regionech

Vystupující - a mezi byli nejen politici, ale i vědečtí pracovníci a podnikatelé-  poukázali zejména na pokračující rozevírání nůžek mezi těmito regiony a zbytkem republiky a konstatovali, že Česká republika musí přednostně a rychle začít investovat do strukturálně postižených regionů, aby zvrátila růst nerovností a zvyšující se regionální rozdíly.

Předseda vlády A. Babiš:  Mezi strukturálně postiženými regiony panují rozdíly, je třeba zvolit individuální přístup. Nejhůře je na tom  Karlovarský kraj kvůli chybějící dálnici a s tím souvisejícím nezájmem investorů, nejlépe Moravskoslezský.  Díky programu RE:START  se mají  kraje „ celkem dobře, řekl bych i skvěle. Jsou na tom finančně podstatně líp než stát, který je zadlužený. Od roku 2013 do roku 2017 dostaly kraje navíc 17,7 miliardy korun. Za rok 2018 to bude 8,5 miliard," řekl premiér.

Ministryně pro místní rozvoj K.  Dostálová (za ANO):  Vloni bylo ve vládním programu RE:START na hospodářskou přeměnu uvedených tří krajů k dispozici 12 miliard korun. Dalších šest miliard korun z unijních fondů bude poskytnuto na školství, zdravotnictví, životní prostředí a infrastruktury. Samy regiony si  musí určit strategické projekty, které povedou k reálné změně. "Určitě to nejsou rekonstrukce kapliček a místních komunikací, to musí být strategické projekty typu Karlovarský kraj - dálnice, vysoké školství, Ústecký kraj - boj s chudobou, boj s nepřizpůsobivými, abychom je lépe začleňovali do společnosti,  V případě Moravskoslezského kraje se už díky bezpočtu projektů z Ostravska stává metropolitní oblast.“

Podle kritiků, mezi něž patřil i předseda Senátu a bývalý teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS), ale samotné investice nic nevyřeší. Ondřej Slach  z katedry sociální geografie  a regionálního rozvoje  Ostravské univerzity ukázal na zahraničních zkušenostech a  statistických šetřeních, že odliv obyvatel z postižených regionů je primárně příčinou nízkých mezd. Vzdělávání  na všech  stupních, investice do lidí jsou určující pro budoucnost regionů.  Rovněž kopírování  struktur z jiných úspěšných regionů ještě nezajistí, že „ u nás“  dosáhneme stejného efektu.  Kvalita života  rozhoduje, kde lidé chtějí a budou žít a  naopak- odkud budou odcházet. Senátor M. Vystrčil v této souvislosti  poukázal na skutečnost, že nemáme kritéria, podle nichž  můžeme odpovědně hodnotit kvalitu života.  Výše  HDP  na hlavu to není!

Od účastníků slyšení zaznívala kritika činnosti vládního zmocněnce pro postižené regiony Jiřího Ciencialy. Premiér Babiš: „Už nás stál 18 miliónů  Kč a proč existuje, když máme ministry a hejtmany.“ -  Jeho  agendu- program RE: START  - vláda převedla na ministerstvo pro místní rozvoj. Úřad vládního zmocněnce bude ale zachován a jeho agenda se vztahuje  k ministerstvu průmyslu. 

Senátor Zbyněk Linhart Linhart, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: „ Myslím, že vláda už jasně vnímá, jak vážnému problému musí čelit, zejména s ohledem na negativní vývoj v severozápadních Čechách. Problém nutno řešit  jinak než posledních 20 let. Tyto regiony musíme proti ostatním výrazně zvýhodnit, abychom tyto negativní trendy dokázali zastavit a posléze zvrátit. 

Mezi tato opatření patří: finance EU  v období 2021 – 2027 přednostně ve prospěch těchto nejpotřebnějších regionů, zvýšená podpora podnikatelů, upravená daňová a hospodářská politika, lepší rozpočtové určení a přerozdělování daní. Především pak přednostní budování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, dlouhodobé investice do lidí a vzdělání atd., tedy konečně zlepšovat kvalitu života lidí, kteří v těchto regionech žijí.“

 Premiér Babiš uvedl, že se chystá zákon o zrušení investičních pobídek pro budování montoven, na kterých stát za 15 let vyplatil 50 miliard korun. Podporovat chce nyní investice s přidanou hodnotou. 

Text k obr.: Celodenní debatu v Senátu na téma sociální a ekonomické situace v regionech Ústecko, Karlovarsko a Moravskoslezsko moderoval senátor Zdeněk Nytra.  U předsednického stolu /zleva/ europoslanec Stanislav Polčák a senátor Zdeněk Linhart. 


Další články v kategorii