Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Lithium : o co půjde v Senátu ?

Lithium : o co půjde v Senátu ?

10.10.2017

Těžba lithia (aktuální vývoj a odpovědi na některé otázky)


Fakta

- Lithium má využití v řadě chemicko-technologických aplikací, zejména se jedná o nenahraditelnou součást baterií, v souvislosti s rozvojem elektromobility se očekává další výrazný nárůst poptávky baterií

V ČR se nachází odhadem 3%-6% světových zásob lithia, zejména v oblasti Cínovce na Teplicku a menší množství ve Slavkovském lese (prý až za 2-3 bil. Kč)

- Licence k průzkumu ložisek pro hlubinou těžbu na Cínovecku udělilo MŽP (v roce 2010) české společnosti Geomet s.r.o., kterou v r. 2012 koupili Australané (skupina European Metals Holding [EHM]); 

- povolení k průzkumu s opcí na těžbu v r. 2010 bylo vydáno za ministrování Pavla Drobila. Stalo se tak 7 dní po jeho nástupu do funkce, je tedy zřejmé, že materiál musel vzniknout před jeho nástupem, tj. za Rut Bízkové, nebo Martina Bursíka;

- 2. 10. 2017 bylo uzavřeno memorandum o porozumění mezi EHM a MPO, v němž se EHM zavazuje lithium v ČR nejen těžit, ale i dále zpracovávat. S tímto memorandem nesouhlasí ANO. Babiš: „Je to od ČSSD pokus o krádež za bílého dne.“;

- ČSSD se brání, že nejde o nové rozhodnutí. Zaorálek: „Toto povolení bylo v tichosti prodlouženo v lednu 2017 ministrem životního prostředí za ANO Richardem Brabcem.“

- EHM plánuje zahájit těžbu v roce 2021, pokud průzkum ložisek potvrdí starší data. Výnos ložiska je předpokládaný v řádu stovek miliard Kč, investice do zahájení těžby cca 100 mld. Kč. 

Očekávaný počet zaměstnanců je cca 350, s ohledem na hlubinnou těžbu se očekává malý dopad na dopravu i životní prostředí. 

EHM (a Havlíček) ujišťují, že se při těžbě počítá se zapojením českého státu

Povrchovou těžbu s podstatně horšími dopady na životní prostředí plánuje v obdobné lokalitě společnost Cínovecká deponie, která patří do skupiny RSJ Karla Janečka. Ta má již veškerá potřebná povolení k dispozici. 

Proč kooperace se zahraniční firmou?

- původně měla provádět průzkum česká firma (viz výše) to ale na věci nic nemění, viz dále;

- povolení k průzkumu pro soukromou firmu je logickým postupem, protože stát nemá kapacity, technologie a ani finance, aby prováděl průzkum ve všech potenciálních lokalitách výskytu vzácných kovů, ropy a dalších materiálů, které se můžou potenciálně těžit

- Firma, která povolení průzkumu získá, tak činí na vlastní riziko a vlastní náklady, proto je potřebná opce na těžbu, aby měla vyhlídku, že se jí investice vrátí, když něco nalezne.

- Kdyby stát takovým způsobem (soukromý průzkum) nepostupoval, většina nerostného bohatství by patrně zůstala neodhalená a stát by z něj neměl žádný výnos

Co je podstatné 

- ze zákona je nerostné bohatství majetkem České republiky a je důležité, aby ke zhodnocení domácího nerostného bohatství došlo v maximální míře ku prospěchu České republiky [vždy to závisí na dohodě a jejích parametrech] a aby byly zohledněny i dopady těžby na životní prostředí;

- Nyní je úlohou státu, aby nastavil podmínky, za jakých má těžba probíhat, jaká část výnosu připadne těžební společnosti, jak bude firma vytvářet rezervy na následný útlum těžby a rekultivaci atp. Tedy musí udělat všechno proto, aby se neopakovala situace v OKD;

- Není nutné, aby stát přímo těžil (většinou v zahraničí těží soukromé firmy a ty se dělí se státem o zisk), je ale nutné, aby stát dobře nastavil podmínky a následně důsledně dohlížel na jejich dodržování;

K memorandu z 2.10.2017

- Povolení průzkumu ani stávající memorandum neřeší těžbu a rozdělení výnosů mezi stát a těžební společnost. To se řeší až před samotnou těžbou

- V memorandu se píše zejména

- Cílem memoranda je podpora usnadnění budoucí spolupráce v oblasti průzkumu, těžby a zpracování lithia až po finální výrobky v rámci České republiky

- Oba účastníci prohlašují, že jsou ochotni podporovat průzkum nových výskytů lithiových rud a provádět rekognoskaci a průzkum;

- Spolupracovat s cílem maximalizovat možnosti dalšího zpracování v České republice;

- prozkoumání možnosti budoucích dvoustranných dohod, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka.

Dopady, sporné a problematické záležitosti

- historie tohoto případu ukazuje na netransparentnost této vlády (Brabec za ANO „v tichosti“ prodloužil povolení, Havlíček za ČSSD podepsal memorandum těsně před volbami a zjevně bez vědomí koaličních partnerů);

- vláda by měla vyjasnit, proč bylo nutné takové memorandum podepsat 17 dní před volbami. Jaké prodlení v tomto případě hrozilo? Proč o tom nejednala vláda jako celek?

- Dne 26.9.2017 píše R. Brabec [MŽP] J. Havlíčkovi [MPO], že v meziresortnim připomínkovém řízení je v současné době projednáván materiál MPO „Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin", jehož některé části jsou s připravovaným Memorandem v rozporu;

A dále, že by MŽP nemělo být signatářem tohoto Memoranda (z důvodů, že nebylo přizváno k přípravě, a že se jedná o odlišný obor).

- po dohodě předsednictva klubu se rozhodl M. Vystrčil iniciovat v reakcí ohledně možné těžby lithia v ČR nejpozději na jednání organizačního výboru v úterý 10.10.2017 zařazení bodu:

„Informace premiéra Bohuslava Sobotky o aktuální situaci, stavu jednání a přijatých závazcích ohledně možné těžby lithia v ČR.“

V Senátu by mělo být objasněno, proč bylo nutné podepsat memorandum tak blízko voleb, zda existovalo nějaké prodlení, proč jeden ministr obviňuje druhého a jaké vláda (MPO) plánuje kroky, aby stát měl těžbu pod kontrolou a měl z ní přiměřený prospěch.


Další články v kategorii