Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Lex Dukovany i novela o zdravotním pojištění se vrací do Poslanecké směmovny

Lex Dukovany i novela o zdravotním pojištění se vrací do Poslanecké směmovny

23.7.2021

Na dvoudenní 14. schůzi Senátu se jednalo 21. a 22. července o obraně se zbraní, dostavbě Dukovan, nebo novele zákona o zdravotním pojištění.

Obrana se zbraní

Senát 21. července schválil zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, a to ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Návrh zavádí explicitní právo na obranu života a majetku, přičemž stanovuje, že může jít i o obranu ozbrojenou.

Lex Dukovany

Poslanecké sněmovně Senát 21. července vrátil návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, který měl do půlnoci 21. července lhůtu k projednání. Pro vrácení návrhu hlasovali všichni členové Senátorského klubu ODS a TOP09.

Zákon o zdravotním pojištění

S řadou pozměňovacích návrhů jsme 22. července Poslanecké sněmovně vrátili návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pokud dojde na finální schválení novely včetně pozměňovacích návrhů, umožní to snadnější přístup k léčbě pacientů s inovativními druhy léčby a pacientů se vzácnými druhy onemocnění, kde jsou zejména drahá farmaka a jejich úhrady.

Jedná se zhruba o půl milionů pacientů, kteří jsou léčeni těmito inovativními léčebnými přípravky, nebo trpí vzácným onemocněním. Novelou v navrhovaném znění bychom udělali obrovský posun kupředu vůči pacientům.

Jeden z přijatých pozměňovacích návrhů vzešlých od členů našeho klubu se týkal pacientů, kterým je diagnostikováno onkologické onemocnění, a kteří by po léčbě ztratili plodnost. Návrh zavádí pro tyto pacienty úhradu odběru a zmražení zárodečných buněk, vajíček a spermií, a jejich uchování na deset let, respektive do doby, kdy budou zdraví.


Zdeněk Nytra

Senátor volebního obvodu 70. Ostrava – město

Předseda Senátorského klubu ODS a TOP 09

Další články v kategorii