Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Jaké pravomoci pro městskou policii

Jaké pravomoci pro městskou policii

10.7.2017

Od 19. července zasedá Senát a na pořadu je několik zákonů, které se mohou týkat každodenního života každého z nás. Chci se s vámi podělit o jejich problematice a uvítám každou připomínku.

 Změna zákona o obecní policii obsahuje:

 

(a)  možnost smluvního poskytování strážníků obecní policie z jedné obce ve prospěch druhé obce, která  pořádá veřejnosti přístupné sportovní, kulturní nebo společenská akce, u nichž  lze předpokládat účast většího počtu lidí

(b) věková hranice pro možnost stát se strážníkem se snižuje z 21 na 18 let (do 21 let by šlo o službu beze zbraně)

(c) prodlužuje se platnost osvědčení strážníků /městských policistů/ o splnění stanovených odborných předpokladů na 5 let / dosud 3 roky/.  Počet zkoušek  se omezí na  tři a poté strážník získá osvědčení na dobu neurčitou

 

Sněmovna z vládního návrhu  zákona vypustila:

- oprávnění  strážníka předvést osobu na nejbližší útvar policie i mimo území obce, která zřídila obecní policii

- vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, i po skončení prodejní nebo provozní doby

-ustanovení, podle nějž by se mělo právo pro obecní policii měřit rychlost omezit pouze na území své vlastní obce [takže měření rychlosti zůstane nastejno tak, jak je dnes]

Diskutované okruhy otázek ve sněmovně:

- zvyšování pravomocí obecní policie vede ke zvýšeným požadavkům personálním a finančním /školení, výcvik, mzdové nároky, vybavení, kvalifikovanou kontrolu atd.

- zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu je funkcí státu; tomu má odpovídat hustota sítě služeben a počty policistů státní policie; jen z důvodu, že tento správný koncept není dlouhodobě naplněn, berou obce (pod tíhou potřeby zajistit pořádek pro své občany) tyto úkoly do vlastních rukou

- snížení předepsaného věku pro strážníky na 18 let; nedostatečná sociální vyzrálost takovýchto strážníků, a výhrada, že existuje souběžný požadavek povinné maturity, kterého se však dosahuje obvykle v 19 letech

- měření rychlosti vozidel obecní policií; objevila se úvaha, zda by neměla být daná kompetence zapovězena .Podle předkladatele jsou celkové roční náklady na městskou policii 5,5 mld. Kč a na pokutách vyberou 260 mil. Kč

Z diskusních příspěvků poslanců  ODS:

 Jana Černochová/starostka Prahy 2/: pokud by skutečně byl dostatečný počet policistů České republiky, speciálně v hlavním městě Praze, tak by se městská policie mohla věnovat tomu, k čemu byla ze zákona určena, tedy k zajištění veřejného pořádku [a nemusela měřit rychlost]

 Zbyněk  Stanjura/primátor Opavy do roku 2010/: městští strážníci by měli chodit po ulicích, ne obsluhovat radary. Když už mají policisté měřit rychlost,  mají to provádět  na silnici, a ne pouze vyhodnocovat  kamery, které produkují tisíce a tisíce snímků každý den; pokud je pravda, jak říkají zastánci radarů, že města to nedělají kvůli příjmu do obecního rozpočtu, pak nechť je příjem z měření příjmem státního rozpočtu

 Ivan Adamec/starosta Trutnova/: nejsem pro zákaz měření rychlosti  městskou policií; [ale vadí mi], když mě přepadne jakési maskované auto, z něhož poté vyskáčou uniformovaní příslušníci; maskovaná auta, která měří rychlost, podle mě nepatří do našeho systému. Kdyby ta auta obarvili, tak by měla i preventivní účinek;

Očekávám, že pravomoci městské policie budou diskutovány i v Senátu. Mj. proto, že mezi sebou  máme řadu starostů a primátorů, např. z našeho klubu Jaroslava Kuberu z Teplic. 

 

 

Další články v kategorii