Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Demonstrativní poslední cigaretu si nedám

Demonstrativní poslední cigaretu si nedám

24.5.2017

31. května začne platit tzv. protikuřácký zákon, který kromě zákazu kouření v restauracích obsahuje i opatření týkající se konzumace, případně podávání alkoholu.

Jsem jedním z 20  senátorů, kteří proti němu podali ústavní stížnost.

/Viz Zpravodaj senátora   z 11. 4. na www-zdeneknytra.cz/

Jsme  i proti zákazu prodeje alkoholu z automatů nebo proti ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými lidmi. Kritizujeme také zákaz prodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje na akcích určených převážně dětem. Připomínáme  např.  tradici dětských dní na místních sportovištích či zábavních akcí na hradech, kde si děti hrají a rodiče si zatím dají pivo nebo víno.


Ústavní stížnost, kterou jsme podali, ale účinnost zákona neodloží. Průměrná délka rozhodování  ÚS činila v roce 2016 deset měsíců.  O návrzích na rušení zákonů či jejich částí vždy hlasuje plénum, tedy sbor všech ústavních soudců. Zpravodajem Ústavního soudu, který připravuje koncept nálezu, je v tomto případě sám jeho předseda Pavel  Rychetský.


Deník Blesk mi položil následující otázky:


Souhlasíte se zákazem kouření v restauracích?


Ne i ano. Nemám problém nekouřit v restauraci, ale nechápu a nesouhlasím s tím, že si to svobodně nemohou rozhodnout majitelé/provozovatelé, jak už se docela dlouho děje. A už vůbec nerozumím tomu, proč nemohou existovat bezobslužné kuřárny. A to tato část zákona je ještě ta méně problematická!!!


Půjdete si dát poslední den před začátkem zákazu cigaretu do nějaké restaurace/hospody?


Žádnou demonstrativní "poslední cigaretu" neplánuji. Daleko více si připomenu, že jsme zase ztratili kousíček osobní svobody ve prospěch "obecného blaha".


Text k obr.:  S kolegou senátorem Jaroslavem Kuberou, zřejmě nejznámějším kuřákem ČR a tvrdým odpůrcem nejrůznějších zákazů omezujících  osobní svobodu.  

Další články v kategorii