Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Cesta k Zelené dohodě pro Evropu a kompenzační bonus

Cesta k Zelené dohodě pro Evropu a kompenzační bonus

30.4.2020

21. schůze Senátu přinesla během dvou jednacích dní nejen další živou debatu o výši kompenzačního bonusu v souvislosti s koronakrizí, ale také diskusi o přehodnocení Zelené dohody pro Evropu včetně navazujícího investičního plánu.


Kompenzační bonus pro OSVČ

Jsme na konci dubna a za námi je měsíc a půl krizového období. Více než měsíc byla zavřena velká část obchodů a tím znemožněna činnost pro jednotlivé podnikající subjekty, zvláště pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým pomalu dochází finanční prostředky, rezervy a podobně. S prodlužujícím se nouzovým stavem a trváním určitých omezení, která jsou pochopitelně v pořádku, se jejich situace den za dnem ještě víc zhoršuje. Přimlouval bych se velice, abychom těmto osobám samostatně výdělečně činným, které v normální době nemají velké nároky na stát, pracují bez dovolených a nemocenských, pomohli. Proto je v mém pozměňovacím návrhu navýšení denního kompenzačního bonusu. Navrhuji v květnu částku 700,-, a v červnu 900,- korun na den. Pochopitelně celková suma vydaná na takovouto podporu v součtu za celou republiku by v květnu a červnu klesala, protože s postupným rozvolňováním omezení by se to týkalo už podstatně menšího počtu osob.


Zelená dohoda pro Evropu

Během druhého jednacího dne ministr životního prostředí Richard Brabec v Senátu řekl: „My Zelenou dohodu pro Evropu vidíme jako materiál, který samozřejmě má, a bude mít, dopady na Českou republiku. Z hlediska peněz to budou stovky miliard nebo spíše biliony korun do roku 2050. Chci tady ale zdůraznit, že s pandemií nebo bez pandemie se nic nemění na plánu dekarbonizace České republiky, ta musí nastat.“

Ve výboru jsme při dlouhém projednávání Zelené dohody pro Evropu narazili na několik bodů. Zejména chci říct, že sdělení komise navenek bohužel působí jako velice obecné, deklaratorní, bez konkrétních analýz a propočtů jak na Česku republiku, tak na celou Evropskou unii. Tato dohoda navíc vznikla v době, kdy byla úplně jiná situace, minimálně v ekonomické oblasti. Dokument má ve svém názvu „dohoda“, ale v podstatě se jedná o sdělení komise, to znamená, že je to komunikační dokument, který slouží jako informační podklad pro ostatní instituce unie a pro členské státy.

V samém dokumentu se konstatuje, že přechod na klimatickou neutralitu bude mít podle komise řadu sociálních dopadů, zejména zvýšení cen, nejenom automobilů, energií, ale i některých výrobků, které budou hůře dostupné. Dále cenově negativně ovlivní bydlení a v některých sektorech se pochopitelně zvýší nezaměstnanost. Klimatické ambice Evropské unie nebudou naplněny, pokud se nezapojí taky ostatní země zbytku světa, protože je známý fakt, že země unie se produkcí skleníkových plynů podílejí na celosvětové produkci řádově pouze devíti procenty.


„Česká republika je totiž jednou z nejprůmyslovějších zemí na světě, to znamená, že i náklady na plnění Zelené dohody by byly pro náš stát jedny z nejvyšších.“


Zarážející jsou také předpokládané státní zásahy do ekonomiky. Ty možná někteří z nás vítají, jiní jsou zásadně proti. Za sebe jsem přesvědčen, že důsledkem jakýchkoliv státních zásahů je vnitřní nerovnováha, která oslabuje ekonomiky. Česká republika je totiž jednou z nejprůmyslovějších zemí na světě, to znamená, že i náklady na plnění Zelené dohody by byly pro náš stát jedny z nejvyšších, počítaje pochopitelně na obyvatele. Troufám si tvrdit, že by byl zasažen nejenom automobilový průmysl, ale i energetika a teplárenství.

Chci zdůraznit, že není pravda tvrzení, že kdo je proti Zelené dohodě pro Evropu, je proti kvalitnímu životnímu prostředí. Naopak. Moje kritické připomínky k této Zelené dohodě neznamenají, že chci popírat nebo ignorovat klimatické změny, ale bavme se o tom, do jaké míry chceme ty klimatické změny otočit, do jaké míry bude efektivnější se jim přizpůsobit. Nejsem přesvědčen, že bychom měli Zelenou dohodu odmítnout jako takovou, ale minimálně by se Zelená dohoda měla přehodnotit, včetně navazujícího investičního plánu pro udržitelnou Evropu.


„Mám obavu, že spousta věcí už nám pak prostě přistane na stole a my je budeme muset pouze akceptovat jako formu nařízení bez možnosti je ovlivnit.“


Osobně jsem možná ten poslední člověk, který by protestoval proti zlepšování životního prostředí, ale dělejme to prosím rozumně s vědomím, co nás to bude stát. Se Zelenou dohodou pro Evropu bych neměl problém tehdy, kdy nebyla postavena striktně na procentech. Když se ale podíváme do toho dokumentu, tak v roce 2021 má následně vzniknout přibližně dvacet až třicet dalších jednotlivých dokumentů a strategií, kterými pak budeme zavaleni. Ano, můžeme o nich diskutovat potom, až tady budou. Ale mám obavu, že spousta věcí už nám pak prostě přistane na stole a my je budeme muset pouze akceptovat jako formu nařízení. Tedy že už pak ty jednotlivé kroky nebudeme mít šanci nějak ovlivnit.Zdeněk Nytra, 30. dubna 2020

Další články v kategorii