Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
9. schůze 16.-17.srpna 40 hlasování :17 x“ano,  17x  zdržel  se,  6x proti

9. schůze 16.-17.srpna 40 hlasování :17 x“ano, 17x zdržel se, 6x proti

4.9.2017

K zákonu, který bude mít největší dosah: Lidé, kteří si zakoupili byt do vlastnictví, byli od roku 2000 povinni vytvořit v domech s počtem nad pět bytových jednotek a se třemi a více vlastníky právnickou osobu, společenství vlastníků, za účelem společné správy domu. Jedná se o milion tři sta tisíc bytů, v nichž bydlí skoro polovina obyvatel ČR. Zákon podepsal president republiky 4.září 2017.

Existují vlastníci bytů, kteří neplatí  poskytované služby,  nezbytné pro správu domu.  Poctiví vlastníci proti takovýmto neplatičům  nejsou chráněni, přestože společenství udělá všechno, co mu právní systém umožňuje, aby dluhy vymohlo.  Dluhy pak musí platit zbylí poctiví vlastníci. Částky těchto dluhů se pohybují řádově v tisících až v desetitisících za měsíc, někdy tato doba trvá několik let a pak se jedná o částky kolem dvou set, tří set tisíc.

Jak se to může stát? – Tak, že jedinou majetkovou hodnotou vlastníka – neplatiče -je byt. A při prodeji tohoto bytu, pokud je zastaven zástavním právem, což jsou většinou hypoteční banky, bere všechno zástavní věřitel, kromě nákladů státu a těch, kteří realizují dražbu nebo insolvenci nebo vedou exekuci.  Zhruba 64 % pohledávek je tak nevymahatelných.

Podpořil jsem spolu s kolegy z ODS proto návrh zákona senátorky Jitky Seidové, aby se dosáhlo nápravy nerovného postavení mezi jednotlivými věřiteli .

Návrh má tři části:

+V první části jde o změnu občanského soudního řádu tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu přednostně v pořadí za pohledávkami nákladů státu.

+V druhé části jde o  měna zákona o veřejných dražbách tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány přednostně s pohledávkami první třídy.

+Třetí část se týká insolvenčního zákona a taktéž zařazuje pohledávky za správou domu do skupiny uspokojované přednostně.

+Přednostní uspokojení je do 10 % výtěžku.

K tomu bych chtěl zdůraznit následující:  Tento zákon, po kterém léta volala sdružení vlastníků, vzešel ze Senátu, a to poté, když jej od začátku tohoto volebního období nebyla schopna odborně  připravit Sněmovna.   Musel se vypořádat s námitkami bank. –Podle odborného odhadu  z dražby jedné bytové jednotky  dostane  - v průměru-  společenství vlastníků  na pokrytí dluhů 30 – 60 tisíc korun.

 

.

 

 


 

Další články v kategorii