Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
8. schůze Senátu/19. a 20.7./ :  88 hlasování a vydírání časem

8. schůze Senátu/19. a 20.7./ : 88 hlasování a vydírání časem

22.7.2017

Úvodem bych zdůraznil důležitý časový aspekt vzniku zákonů: zákon přijatý Poslaneckou sněmovnou musí být v Senátě projednán – a buď přijat nebo odmítnut - v jednom volebním období.

 Na vysvětlenou- zákon o zákazu chovu kožešinové zvěře na farmách, který Sněmovna přijala v červnu- je nutné   v Senátě projednat v současném   volebním  období Sněmovny, které končí v říjnu 2017. Jinak je zákon třeba zákon ve Sněmovně  předložit znovu, ve třech čteních, což je proces mnoha a mnoha měsíců.

To vysvětluje časovou tíseň, ve které jsme na červencové senátní schůzi zákony projednávali: „ Jsme  vydíráni časem. Opět. Poslanecká sněmovna má před sebou naplánováno už jen jedno zasedání, takže tu novelu musíme přijmout. Je úplně jedno, co je v tom předpisu napsáno. Kdyby tam byl sebevětší nesmysl, my to prostě musíme přijmout.  Proč ten zákon máme až dneska? Byl to záměr?  Nebo jen neschopnost předložit ten zákon dříve…“ To je stenografický záznam mých slov v diskusi o zákonu o elektronických komunikacích. A platí to i o dalších zákonech.

Druhým negativním jevem, kterému jsme při projednávání zákonů vystaveni, jsou jejich finanční důsledky. Uvedu příklad:návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

K tomu jsem v rozpravě řekl:

„ Návrh je určitě potřebný a prospěšný v mnoha ohledech, hlavně v sociální oblasti zabezpečení příslušníků bezpečnostních sborů v případě, že dojde k tomu nejhoršímu. To znamená v podstatě k úmrtí příslušníka. Neodpustím si ale zde upozornit na některá problémová místa, respektive riziková místa do budoucna, a to hlavní jsou finance.  Nejsem úplně přesvědčen o tom, že v té důvodové zprávě jsou korektní čísla, hlavně od Policie ČR.  150 hodin přesčasů, které se neproplácely a podle této novely se proplácet budou, z praxe ještě z loňského roku, vím, že udělování náhradního volna je v podstatě chiméra. Většina přesčasových záležitostí by se měla proplácet.

A jestli umím dobře počítat, 88 milionů děleno 12 a děleno počtem příslušníků počtem policie, vychází nějakých 190 Kč měsíčně, takže jedna hodina měsíčně proplaceného přesčasu. - Příslušníci přesčasy tedy  dostanou zaplacené, ale ty finance se uvedou někde jinde, to znamená z odměn, z osobních příplatků, případně ze zvláštních příplatků…letošní navýšení o 10 %, které je u těch příslušníků účinné od 1. července, nebylo pokryto bezpečnostním sborům plně a jedna třetina až jedna polovina těchto nárokových prostředků musela být pokryta z vlastních zdrojů, které jsou už jenom dva. Buď provozní prostředky – a tam je ta situace taky napjatá, takže se škrtaly investice.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články v kategorii