Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
8. schůze 2. a 3. května:  Když Senát  opravuje a doplňuje

8. schůze 2. a 3. května: Když Senát opravuje a doplňuje

5.5.2019

Na květnové schůzi jsme vrátili Sněmovně zákony, u nichž jsme přesvědčení, že přinesou komplikace dosavadní právní praxe nebo jsou neúčelné či dokonce zbytečné .

Konkrétně  jsme zamítli nové zákony o soudních znalcích a tlumočnících.  Vrátili jsme zákon o vnitrozemské plavbě s tím, že do chceme, aby kromě vodáků byla přidána tolerance 0,5 promile alkoholu i pro cyklisty. Většina senátorů   je i pro úplné zrušení zákazu prodeje o svátcích /prodejny nad 200 metrů čtverečních/ s tím, že toto zákonné  omezení je naprosto zbytečné. 

Zákon o  pobytu  cizinců byl vrácen se  těmito změnami: 

+ je  třeba zavedení kvót pro ekonomickou migraci podle aktuálních  ekonomických potřeb/nedostatek pracovních sil/  

 + umožnit rychlejší vyhošťování cizinců opakovaně odsouzených za trestnou činnost

 

Do osvobození daně z nabytí nemovitosti se přidávají bytové jednotky v rodinných domech. Navrhuje se současně ponechat osvobození pouze na případy nových staveb určených k bydlení, tj. za předpokladu, že k nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky.

Veřejné nemocnice možná nebudou muset zveřejňovat v internetovém registru smluv údaje o jednotkových cenách léků. Důvod:  Soukromé nemocnice nic zveřejňovat nemusí, ač také čerpají peníze z veřejného zdravotního pojištění.Senát tak  navrhl upravit novelu, podle níž by energetická společnost ČEZ a některé další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí přišly o výjimky z povinného zveřejňování.

Senát naopak odmítl pozměňovací návrh Ivo Valenty, aby smlouvy musely zveřejňovat také nevládní neziskové organizace, které čerpají z veřejných rozpočtu nejméně jeden milion korun ročně.

Zákon o registru smluv se vztahuje například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od předloňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná. Předlohu opět posoudí poslanci.

 

 

Další články v kategorii