Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
7.schůze/ 20. 3./ -   Neexistují nepolitická témata

7.schůze/ 20. 3./ - Neexistují nepolitická témata

22.3.2019

Senátní schůze měla na programu vysoce politická témata – volbu ústavního soudce- i problémy s kůrovcem. Diskuse ukázala, že „všechno“ je politika.
Rozpočet Evropské unie:

Senát preferuje zachování jednomyslnosti při rozhodování v oblasti daní a doporučuje vyjádřit nesouhlas se změnou z jednomyslného rozhodování na rozhodování kvalifikovanou většinou,“ uvádí se v přijatém stanovisku, aby Česká republika nemohla být v rámci Evropské unie přehlasována v daňových věcech.

Výzva vládě a prezidentovi

Senát musel reagovat na petici občanů (podepsalo jí přes 37 tisíc lidí), jež vyzývala k „ukončení genocidy praktikujících organizace Falun Gong páchané čínským režimem“. Senátor za ODS Lumír Aschenbrenner,: „Asi nejstrašnější je právě situace s odebírám orgánů.  V roce 2016 přijal Evropský parlament prohlášení vyzývající k ukončení praktik odebírání orgánů vězňům svědomí.“

Senátoři požádali českou vládu a prezidenta Zemana, aby vyzvala  čínskou vládu k ukončení této praxe a  aby  i další  lidé věznění kvůli  své víře/ křesťané, muslimové/  nebo  etnické příslušnosti / Ujguři a jiné národnosti/  byli propuštěni z vězení a převýchovných pracovních táborů.

V roce 2018  Senát obdržel v roce 2018 19 peticí, z toho 7 petic s více jak 10 tisíci podpisy. Celkem v roce 2018  dostal 3441 podání od občanů, supin a organizací.  Nejčastější podání se týkala sociální politiky, činnosti soudů, práce exekutorů a migrací/.

Životní prostředí

Sucho a kůrovec. Tato dvojice nyní ohrožuje české lesy. Oslabené dřeviny jsou náchylnější vůči cizopasným houbám i škůdcům. Senát proto podpořil  novelu lesního zákona, která umožní lesníkům soustředit těžbu  do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly platit pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic. Dosud platily pro těžbu a následné zalesňování přísné administrativní předpisy.

 Na dokreslení tohoto problému úryvek z diskuse: „ Ministr Brabec říká, že kůrovec  doletí nejvýše pár desítek metrů; není to pravda; při vhodných podmínkách může kůrovec napadnout i vzdálené  lesy.  Šíří se i dopravou napadeného dřeva.  Ministr R. Brabec:  „Vyzkoušíme všechny možnosti záchrany. Nikdo z nás, ani z těch největších odborníků, nemůže vědět, co nakonec zabere.“

 

JUDr. A. Gerloch neschválen

President republiky podle ústavy navrhuje soudce Ústavního soudu, Senát tuto nominaci schvaluje.

Senátor Papoušek: Člověk, který již ve svých 18 letech se stal kandidátem vstupu do Komunistické strany a poté 15 let, do roku 1990 byl jejím členem…v době tvrdé normalizace, takový člověk přece nemůže zasednout coby soudce Ústavního soudu a být garantem dodržování ústavního pořádku, tedy Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

  Senátor Hilšer:  V odborném  životopise  neuvedl prof. Gerloch své práce před rokem 1995…nezmínil své působení  na soukromých vysokých  školách, na kterých studovali takzvaní turbo studenti, např. z řad politiků nebo policistů. O osobě ústavního soudce nesmí být žádná pochybnost. V naší společnosti najdeme řadu odborníků, o kterých bychom tyto pochybnosti mít nemuseli. a proto ho nemohu podpořit.

Senátor Větrovský : Počet odevzdaných platných lístků 64. Pro prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. bylo odevzdáno 19 platných hlasů. V tajném hlasování nebyl vysloven souhlas se jmenováním prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. soudcem Ústavního soudu.

 

 


Další články v kategorii