Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
V budově bývalého gymnázia se vzdělávají sestřičky

V budově bývalého gymnázia se vzdělávají sestřičky

29.9.2017

Výsledkem spolupráce Městského obvodu Slezská Ostrava a společnosti AGEL je střední zdravotní škola se sídlem na Antošovické ulici v Koblově. Nová škola vznikla v nevyužívané budově bývalého gymnázia. Tu má AGEL Střední zdravotnická škola dlouhodobě pronajatu od Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Městský obvod školní budovu nákladem 2,2 mil. Kč rekonstruoval.

Od školního roku 2017/2018 – v září nastoupilo celkem 112 studentů- AGEL Střední zdravotnická škola vzdělává žáky v denní formě studia v oborech praktická sestra (dříve zdravotnický asistent),laboratorní asistent a zdravotnické lyceum. V dálkové formě studia se rovněž otevřela jedna třída praktických sester. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou. „V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš studijní program o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole,“ informoval ředitel AGEL Střední zdravotnické školy Vladimír Janus.

Cílem společnosti AGEL, která školu zřídila, je kvalitně vychovávat další budoucí zdravotníky. „Situaci v českém zdravotnictví, které sužuje nedostatek zdravotnického personálu, jsme se rozhodli řešit pro nás jediným možným způsobem a zřídili jsme vlastní školu. Studenti budou již od počátku svého studia těsně propojení s praxí a navíc získají zázemí silného a stabilního zaměstnavatele, jistotu budoucího uplatnění a profesní perspektivy,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL Milan Leckéši s tím, že studenti denní formy studia nebudou platit žádné školné, ale naopak budou moci využít zajímavých motivačních programů.

Budova AGEL Střední zdravotnické školy se skládá z jednoho pavilonu, tří podlaží, dvanácti učeben a tělocvičny. Celková kapacita školy bude 250 studentů. Žáci mají prozatím k dispozici celkem 6 učeben – tři klasické třídy pro všeobecnou výuku a tři odborné  učebny. Mohou využívat také přilehlé venkovní multifunkční hřiště, které dala Slezská Ostrava škole bezplatně k dispozici.

V modernizaci prostor školy se bude pokračovat i příští rok v létě. „Je zájmem našeho obvodu, aby studenti měli k dispozici školu 21. století,“ doplnil  slezskoostravský místostarosta Goryczka.

Dalších téměř 1,5 miliónu korun si vyžádaly investice do vybavení školy. „Do tříd jsme pořídili zcela nový nábytek, moderní keramické tabule, počítačová učebna je vybavena špičkovou technikou. V rámci odborné výuky budou mít žáci k dispozici kvalitní moderní nemocniční lůžka či anatomické modely, na kterých si budou prakticky zkoušet základní ošetřovatelské úkony,“ vyjmenoval ředitel školy Vladimír Janus. 

AGEL při prezentaci školy postupoval profesionálně: v listopadu 2016 začal nábor nových žáků na sociálních sítích, v prosinci prezentace na výstavě  Středoškolák- Vysokoškolák na Černé louce v Ostravě, v lednu 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří, od dubna pak probíhaly přijímací zkoušky. 

Společnost AGEL je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V České republice v současné době AGEL provozuje jedenáct nemocnic, osm poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Na Slovensku provozuje 9 nemocnic a další zdravotnická zařízení.


Další články v kategorii