Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Trojické údolí na Slezské: sanace začne v létě

Trojické údolí na Slezské: sanace začne v létě

15.3.2018

V roce 2006 vznikl sanační projekt na rekultivaci Trojického údolí /také údolí Burňa/ na Slezské Ostravě, které zahrnuje areály dolu Trojice /konec těžby 1967/ a koksovny Trojice/ ukončení provozu 1983/. V projektu se počítalo i se zaměstnáním propuštěných horníků.

Letos v létě mají konečně začít sanační práce, uvedl Ing. Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.  Sanace má stát 960 mil Kč a bude hrazena z prostředků ministerstva obchodu a průmyslu. Celý areál je silně postižen jak důlní činnost, tak i kontaminován chemickými látkami. Nebezpečné látky obsahují i tamní podzemní vody. Hlavní sanační činnosti mají trvat 3 roky, poté bude následovat  9,5 roku monitoringu a biologické rekultivace. Budoucí využití lokality je na  bydlení v rodinných domech, v jižní části pak bude vysazen lesní porost. Znamená to tedy, že v roce 2030 budou k dispozici stavební pozemky na velmi atraktivní lokalitě v sousedství městského centra.

Nepochopitelné, diví se primátor

Plánovaná sanace, která se už několik let odsouvá, se v loňském roce setkala s kritickým postojem vedení města. Citujeme z tiskové zprávy primátora: 

„Je pro mě nepochopitelné, jak může státní podnik Diamo zahájit další velkou sanační ekologickou akci v Ostravě v situaci, kdy obyvatelé města již druhé desetiletí marně čekají na ukončení likvidace Lagun Ostramo, významem i dopadem na životní prostředí mnohem důležitější ekologické zátěže… Mám  za to, že se jedná o lokalitu /Trojické údolí/ bez akutního rizika, kterou by bylo možné prozatím pokrýt průběžným monitoringem.“- Svůj údiv nad celou situací  pak vyjádřil  Macura v dopise  bývalému premiéru Sobotkovi, v němž ho požádal o odložení sanace Trojického údolí a o koncentraci finančních zdrojů na odstranění ropných lagun.

DIAMO bere názory  radnice (vlastně primátora) za výzvu k zastavení rekultivací v silně kontaminované lokalitě a ponechání ekologické  zátěže na  další  léta. Upozorňuje na fakt, že sanace lokality Trojice je financována z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, a to z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti, zatímco likvidaci lagun platí ministerstvo financí.

Tomáš Macura se před více než dvaceti lety přestěhoval s rodinou z Poruby do Slezské Ostravy, právě do údolí Burňa. „Je tady řada individuálních projektů rodinných domů a dalších staveb přinášejících nový život,“ řekl. Trojické údolí přímo nekomentoval, zato chválil aktivitu slezskoostravské radnice připravující nové projekty. -  Pokud  DIAMO začne s pracemi v dané lokalitě, potkával by se každodenně  primátor nejméně další tři roky se sanačními dělníky a jejich technikou.

Text k obr.: Důl Trojice ozvláštnil Ostravu slavnou lanovkou dopravující uhlí na koksovnu Karolina ve středu města. Vydržela 70 let. 
Další články v kategorii