Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Tři rybníky pod Bedřiškou

Tři rybníky pod Bedřiškou

8.8.2019

Před čtyřmi lety předložil nejmenší ostravský městský obvod Nová Ves společnostem Diamo, /odštěpný závod Odra / a AWT Rekultivace projekt na rekultivaci rybníků, které se nacházejí pod osadou Bedřiška.

 Odbahnění všech tří rybníků, rekonstrukce hrází, obložení břehů lomovým kamenivem a vybudování samostatných vtoků a odtoků z jednotlivých rybníků, aby konečně mohly fungovat samostatně, osm set metrů odvodňovacího potrubí - to vše bylo nutné provést. Náklady se nakonec vyšplhaly na 9,71 milionu korun a zaplatilo  je ministerstvo financí z prostředků určených pro zahlazování následků po hornické činnosti. 

 Město Ostrava uhradilo poté náklady na instalaci hracích prvků a úpravy veřejného prostoru za dalších 3,47 milionu korun. O další úpravy se postaral ještě  Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, proměnil rybníky v Nové Vsi se i díky financí z dotační výzvy #fajnovyprostor. /325 tis Kč/

 


Další články v kategorii