Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Proč najednou všichni mluví o Místecké?

Proč najednou všichni mluví o Místecké?

23.1.2018

V září loňského roku jsem coby zastupitel městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz požádal, aby na příští zasedání zastupitelstva byl zařazen bod „ Souhrnná informace o stavbě Prodloužená Místecká, III. etapa, tzn. o přípravě realizace, jejích variantách, stanoviscích obvodu apod.“

Ulice Místecká se v úseku Frýdlantské mosty a most na Českobratrské ulici zužuje ze čtyř na dva proudy. Navíc došlo k napojení na dálniční přivaděč Prodloužená Místecká.  Nejen v dopravní špičce se tak vytvářejí kolony. 
Rozšíření dvouproudové vozovky na čtyřproudovou počítá podle projektu  i se zrušením stávajícího sjezdu ke sportovní hale a jeho nahrazení novou příjezdovou komunikace a několika dalšími dopravními úpravami.  V roce 2000 byla zpracována dokumentace  posouzení vlivu této stavby na životní prostředí. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal ostravský magistrát v roce 2008, nenabylo však  právní moci. 
Na obvodním zastupitelstvu byla má žádost projednávána dne 14. 12. 2017. O situaci se začala zajímat média.  Pro Mf Dnes jsem řekl: „ Přípravy už mohly být mnohem dál, ale vše zpomalil přístup ostravského centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jeho námitky vedly k tomu, že byla vrácena dokumentace EIA, obvod navíc prosazuje variantu tunelu, který by přišel na velké peníze. Výpočty při použití tichého asfaltu ukázaly, že by silnice normu splnila.“ 
Ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak), který je i zastupitelem centrálního ostravského obvodu oponoval:„Nic nezdržujeme, jen chceme, aby byly dodrženy všechny podmínky. Na místě jsou problémem hlavně hygienické normy, je tam komplex obytných domů i škola a hlukové studie stavby nevycházely.“ 
Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl:„Hluková studie prokázala, že hlukové limity jsou splnitelné výstavbou dostatečně vysoké protihlukové stěny. Město Ostrava však s tímto závěrem hlukového posouzení bez dalšího nesouhlasilo a zadalo si dle našich informací zpracování alternativního – zahloubeného a částečně překrytého, tedy tunelového – technického řešení stavby.

   Vše na: https://ostrava.idnes.cz/zuzeni-mistecke-ulice-centrum-ostravy-kolony-aut-fv9-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180117_376957_ostrava-zpravy_woj

Na tvrzení radního Semeráka ohledně odkladu stavby se poslanec Parlamentu ČR Ondřej Polanský/Piráti/ dotázal přímo ministra dopravy na schůzce dne 9. ledna. Na vznesené dotazy odpovídá náměstek ministra: „Podle výsledků studie EIA, kterou si nechalo zpracovat ŘSD, je optimálním řešením odhlučnění Místecké výstavba 14 metrů vysoké skleněné stěny. Stavbu protihlukové skleněné stěny ale vedení Ostravy i části MOaP odmítlo a prosazuje jinou variantu alternativního (zahloubeného a částečně překrytého) technického řešení stavby, spolu s posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě. Momentální postup prosazovaný radnicí je tedy nestavět, vypracovat do konce února dopravní model a zpracovat návrh na zahloubení.“

Podle Lukáše Semeráka je v tomto vedení města za jedno s vedením kraje, ministrem životního prostředí Brabcem i ministrem dopravy Ťokem.  Radní dále tvrdil, že ŘSD bude spolufinancovat měření a dopravní model, který je nad finanční možnosti obvodu a že řešení musí být řešením investora, tedy ŘSD.

 To ale ministerstvo dopravy popírá:

Otázka:  Spolupodílí se ŘSD (finančně, personálně) na zpracování alternativní studie (zahloubeného a částečně překrytého) technického řešení stavby, zadané městem Ostrava?

Ministerstvo dopravy: Ne.

Otázka: Spolupodílí se finančně ŘSD na měření, dopravním modelu (posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě) zadaném městem Ostrava?

Ministerstvo dopravy: Ne.

Otázka : Má ŘSD zpracován jakýkoliv dokument k variantě zahloubení (kde začne, kde skončí, které ulice se mají kde jak napojovat)?

Ministerstvo dopravy:  Ne.

  Vše na : http://www.ostrava-online.cz/blogy/pirati-k-mistecke-hrozi-dalsi-roky-cekani-prodrazovani-a-riziko-ztraty-penez-od-státu

 Právo 22.1. Podle  radního Semeráka  je nyní ve hře pouze varianta tunelu, přestože je dražší. „Teď probíhá měření intenzity provozu na Místecké. Pokud zjistíme, že převažuje tranzitní doprava, tak zadáme studii proveditelnosti zahloubení silnice. To znamená, že v polovině letošního roku už bychom mohli vědět, zda tunel lze postavit, či nikoliv,“ shrnul Semerák

www.ostravak.cz/media/ostrava-zada-tunel-v-centru-mesta.html

Tunely za miliardy  Kč a po desítkách  let

Podle zastupitelů  ODS by město mělo podpořit navrženou variantu s  rozšířením stávající komunikace, aby se situace na místě co nejdříve vyřešila. Termín ukončení akce povrchové varianty je  plánován na 12/2022, schválený rozpočet je platný pro rok 2018. 

„Chápeme, že protihluková stěna vysoká šestnáct metrů není ideální řešení, variantou by mohla být třeba oblouková stěna nad vozovkou, jako je třeba v Hradci Králové, „ říká  zastupitel a senátor Zdeněk Nytra.

„Zahloubení silnice až do podoby jakéhosi tunelu, by bylo o mnoho dražší,  cena by šla do miliard,“ říká další opoziční zastupitel obvodu za ODS Miroslav Svozil. 

Co lze však s jistotou konstatovat, je  možná časová realizace stavby: při okamžitém zahájení projekčních a povolovacích mechanizmů je to 10 let. Při tempu, v jakém se v Ostravě realizují stavby pod patronací města, je to 2x tolik. Budou v roce 2038 jezdit  ještě automobily? 

Zatrubnění nebo zatunelování

30.ledna vydal radní pro dopravu L. Semerák tiskovou zprávu, z níž citujeme:

Vedení města přišlo s vlastním řešením spočívajícím v odvedení tranzitní dopravy v exponovaném úseku pod zem. Možným řešením je jednak zatrubnění nebo také zatunelování komunikace.

Měření intenzity dopravy a dopravních proudů bude dokončeno v únoru. Cílem je potvrdit předpoklad, že naprostá většina nákladní a významná část osobní dopravy daným úsekem pouze projíždí, tudíž odvedení této dopravy pod zem by natolik snížilo intenzitu provozu, že by zbylý úsek mohl být na povrchu dostavěn dvoupruhou komunikací městského typu. Jsme připraveni zadat vyhotovení studie proveditelnosti. Samozřejmostí je zachování stávajících napojení na Frýdlantské mosty, stejně tak i dobudování chybějící nájezdové rampy na ulici Českobratrská. Časový předpoklad vyhotovení studie je 4-5 měsíců. 


Další články v kategorii