Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Ostrava má pouze jedno městské  centrum

Ostrava má pouze jedno městské centrum

22.2.2019

Centrum Ostravy neodpovídá významu třetího největšího města České republiky. Jeho revitalizace je i v programu nynějšího vedení Statutárního města Ostrava.


Ing.  Miroslav Svozil /ODS/ zasedá v městském  i moravsko - ostravském  obvodním zastupitelstvu.   Jak  by měly oba subjekty spolupracovat?

Spolupráce je nesmírně důležitá, protože  obvod  Moravská Ostrava a Přívoz  má omezené rozpočtové možnosti. Rozhodující investice, které změní centrum Ostravy , budou z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Souhlasíte s názorem, že  Ostrava není jednolitým   městem, ale postupnou zástavbou  vznikla další dvě městská centra, a to v Porubě a Jižním Městě?

V Porubě a na jihu vznikají   lokální centra,  což je logické, ale kulturní,   administrativní, společenské  a historické  městské centrum je jenom jedno, a tuto jeho funkci  je třeba posilovat

Tedy konkrétně: které městské projekty změní centrum Ostravy  v tomto volebním období

Následující seznam  ale  není úplný, jedná se o dalších realizacích, ale jisté jsou následující:

  • Moravskoslezská vědecká knihovna  v podobě tzv. černé kostky  naproti Domu kultury.  /Zahájení stavby  2021/
  • Bytový dům Nové lauby v těsném sousedství  Masarykova  náměstí. /Zahájení stavby 2021/
  • Objekty dvou  fakult Ostravské univerzity na Černé louce. To je sice universitní projekt hrazený z evropských financí, ale město na něm participuje  výstavbou parkovacího domu a pozemky, které Ostravské  univerzitě věnovalo –bezplatně. Další parkovací dům pak bude postaven na náměstí Republiky. /Zahájení staveb - konec roku 2019/
  • Bytový  dům IC Prague /36 bytových jednotek/, Preslova ulice - privátní investice /Dokončení stavby 2020/
  • Smart Innovation Centre - naproti Domu kultury, ul. 28. října-  využití high- tech + start - up  firmy- privátní investice. /Kolaudace pol. r. 2019/

A co projekty,  které jsou plně v pravomoci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz? V loňské volební kampani  byla  aktuální otázka zmařených projektů ...

Oslovujeme všechny privátní investory, kterým bylo v posledních osmi letech zabráněno stavět  v  městském centru.  Tuto  revizi dokončíme během půl roku.  

 

text k obr. Postavení dvou objektů Ostravské univerzity na Černé louce se změní i levý břeh Ostravice. Tak má vypadat v budoucnosti  -/vizualizace/.  

 

 

 

 

 

 


Další články v kategorii