Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Konec  snů  o Jindřich Plaza. Bude Jindřich Center.

Konec snů o Jindřich Plaza. Bude Jindřich Center.

4.3.2019

Nejvyšší budova v republice! Také s ní počítal v roce 2007 projekt Jindřich Plaza na místě nynějšího Hotelového domu Jindřich.

Měl  to být architektonicky i funkčně výjimečný stavební areál  počítající i s energií z obnovitelných zdrojů. Jeden z domů měl být dokonce nejvyšší v Česku – 28 pater.  To tvrdil majitel  Hotelového domu Jindřich a investor nové výstavby, skupina RPG Real Estate (RPG RE). Povolení k demolici objektu  měl, ale  ten  stojí v nezměněné podobě  do dneška, byl  pouze oplocen.  Proč se nebouralo a poté nestavělo? Příčin je několik, mezi ně patří  hospodářská krize  následujících let, především však investiční a tím i finanční náročnost  celého projektu.

V roce 2015 podala společnostJindřich Plaza Development žádost o vydání nového územního rozhodnutí. V tom  už o mrakodrapu není zmínka, naopak: „ ...stávající komplex hotelového domu bude z větší části zachován,  odstraněn bude nižší objekt bývalé restaurace  a obchodních prostor.“   Nové stavby: dvě administrativní budovy (pětipatrové/ a dvoupodlažní parkovací objekt/225 stání/.

Koncem roku  2018  podává společnost Jindřich Plaza Development  na stavební úřad MOaP  žádost o povolení změny stavby před dokončením /Za 12 let se neudělalo vůbec nic/. Stavba změnila název na  Jindřich  Center. - Opakují se v něm požadavky z roku 2015 pokud se týče bourání. O výstavbu  dvou administrativních budov  se nežádá.  Parkovací  objekt bude přístupný novou komunikací z ulic Zborovské  a  Ostrčilovy. „ U budovy těžní věže je navržen vodní prvek tvořený mělkým korytem s vodou, dřevěnými terasami a podzemním technickým zázemím, " píše se v žádosti. Podle neoficiálního zdroje se počítá se zahájením nejdříve v roce  2020.