Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Jiráskovo náměstí není pro sochu L. Janáčka důstojné, tvrdí odborníci

Jiráskovo náměstí není pro sochu L. Janáčka důstojné, tvrdí odborníci

6.5.2019

V centrálním ostravském městském obvodě byly v posledních dvou letech instalovány tři sochy, jejichž autorem je David Moještík. Ve Svinově je od téhož autora umístěna další socha nazvaná Levitace.

 

Kritiku  široké veřejnosti stále vyvolává socha zpěvačky Věry Špinarové v Husových sadech. Proč? „Obyčejným“ lidem se nelíbí, syn zesnulé zpěvačky taky není spokojen „jak maminka vypadá.“  Vedení městského  obvodu si přizvalo 7 odborníků na veřejný prostor z celé republiky. A tam zaznělo: „ Socha je bez ambic dotknout se jiným než ryze popisným způsobem  vizuální podoby dané osobnosti. Z hlediska kreativity uměleckého přístupu, je neinvenční a povrchní… neproběhla kvalitní, soustředěná rozprava za účasti zadavatele a odborné veřejnosti.“

Výsledek: Rada městského obvodu se usnesla: Pokud autor podepíše smlouvu,  bude socha Věry Špinarové nabídnuta k prodeji.

A co Janáčkova lavička  na Jiráskově náměstí?  Ta kritiku veřejnosti sice nevyvolala, naopak, „obyčejným“ lidem se líbí.  Odborníci: „Sezení bronzové figury na náměstích je současné sochařské klišé a nadužívaná strategie, která nijak neobohacuje… Génius Janáčkova formátu by si jistě zasloužil odvážnější výtvarné řešení.

Výsledek:  „ Pokud autor podepíše smlouvu,  bude socha přemístěna na důstojnější místo,“ napsal radní Lukáš Jansa v měsíčníku CENTRUM a pokračoval, "Rada městského obvodu přistoupila k  řešení obou soch dle mého názoru velmi zodpovědně a je nyní na sochaři Davidovi Moješčíkovi, zda umožní realizovat schválený a odborníky doporučený postup. Věřím, že v budoucnosti již nedojde k umístění umění do nejcennějšího veřejného prostoru bez diskuze s  odbornou veřejností  a bez soutěže.“

K tomu lze dodat jen následující: důstojnější místo v celé Ostravě než je Jiráskovo náměstí/Kuří rynek/  jsou  pouze dvě náměstí:   Masarykovo nebo Prokešovo / před velkou radnicí/.  A sochař Moješčík, jak známo, podepsat smlouvu odmítl. 

Další články v kategorii