Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Co jsem nenašel  ve strategickém  plánu

Co jsem nenašel ve strategickém plánu

18.4.2017

Jednou z miliardových investic,  kterou  preferuje „ Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017 – 2023“  / viz www. fajnova.cz/ je „ Ekologizace veřejné dopravy včetně prodloužení  tramvajové trati v Ostravě- Porubě.“  K tomuto tématu proběhla  diskuse s občany 

Pustkovce a Poruby, kam má vést nová tramvajová trať – na 7.a 8.obvod. Viz http://ostrava.idnes.cz/nova-tramvajova-trat-ostrava-poruba-pustkovec-

Co jsme se dozvěděli v diskusi: Občané trať nechtějí, odhlasovali to i  zastupitelé Pustkovce  „Už teď jezdí  poloprázdné autobusy, co budou vozit tramvaje, prázdný vzduch?,“ zaznělo. Zpochybněn je už sám termín ekologizace: „Nechceme po okny tramvaje, nová trať  bude likvidovat zeleň a vzrostlé stromy!“ Odpůrci tratě se netajili tím, že zástupci města a DPMO se na miliardě korun, která má být z evropských dotací , chtějí „přiživit.“

 Za  magistrát  vystupovali primátor Macura/ANO/ a radní pro dopravu Semerák/Ostravak/. Za zaznamenání je tento Macurův názor: “Zatím jsme nechali zpracovat dokumentaci, bude hotová na podzim, pak bude jasné, jestli je možné trať postavit.“-   Takže se neví,  zda-li  je možné stavět, ale už  se porcuje miliarda z evropských peněz.

S evropskými  penězi počítají i další projekty,  doufejme, že reálnější.  V  nejbližším časovém období  jsou to: 

+Revitalizace Černé louky- Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity- 2019- 2021 – 1, 4 miliardy Kč

+ Výstavba parkovacího  domu u Městské nemocnice  Ostrava- část kapacity  pro lékaře – 585 mil. Kč od roku 2018.

Výrazným minusem magistrátního plánu je podle mého názoru neřešení letitých problémů v centru města,  a to:

+ Ostrava - Textilia

+ Věžák na Ostrčilce

+ Zástavba proluk v centru- počítá se s jedinou, a to je na místě dřívějších „Laub“-  nyní parkoviště  vedle Muzea města Ostravy/stará radnice/

+ Velmi obecně se píše o parkování: „Vytvoření parkovací politiky města- progresivní sazby v centru města, zrušení volných parkovacích kapacit u obchodních  center pro nezákazníky, výstavba parkovacích domů a podzemních parkovišť.“ – Konkrétně je  zmíněno  pouze záchytné parkoviště pro automobily  ze směru od Petřkovic a Hlučína na tramvajové  smyčce Hlučínská /od roku 2018 – 20 mil. Kč/ a jeden parkovací dům u městské nemocnice./viz výše/

Plán však není jen vážné čtení.  Obsahuje např. projekt  „Nebuď krtek, vylez ven… Zavedení veřejného internetu a možnosti dobíjení mobilních zařízení ve veřejném prostoru tak, aby lidé mohli pracovat v parcích a oživili tak veřejné prostory během dne.“ 

 Další „zábavný“ projekt-  do roku 2023 se Ostrava připraví na  globální oteplování: „Tvorba adaptační strategie města včetně akčního plánu- příprav území města, jak čelit klimatické změně.“

Výstižné je hodnocení, které napsal  na můj facebook Pavel Drobil: „Žádný "strategický plán" nenahradí nedostatek politické vize a zejména odvahy ji realizovat! Omlouvám se, ale tyto hlouposti realizované a prosazované poradci pro dojení evropských a veřejných rozpočtů nikdy nic dlouhodobě smysluplného nepřinesly.“


Další články v kategorii