Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Charita a Armáda spásy pomáhají tisícům potřebných

Charita a Armáda spásy pomáhají tisícům potřebných

13.10.2017

Snímek Jindřicha Streita z výstavy Domov bez domova- OC Karolína 12.- 31. října 2012

Svíčky jako symbol hodnot a naděje. Jejich zapálení proběhlo v rámci setkání u společného ohně, jedné z akcí, které v rámci každoročních Dnů proti chudobě uspořádala Charita České republiky. Lidé bez domova mohli přijít do Charitního domu sv. Benedikta Labre v Ostravě, kde se zahřáli kávou, čajem, zahrála jim živá muzika a k večeři se podávaly klobásy s chlebem. 

Ostravská Charita v tuto chvíli poskytuje azyl zhruba čtyři sta lidem, od ledna letošního roku fungují i pracovníci charity a Armády spásy v terénu. "Základní pomocí je poradenství, ale jsme schopni zabezpečovat i další služby, zajištění dalších návazných služeb v noclehárnách, azylových domech, v nízkoprahových centrech,” říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. 

Během roku Charita pomůže více než dvěma tisícům lidí. Zájem o služby narůstá hlavně v zimním období, kdy lidem na ulici hrozí podchlazení i umrznutí. Armáda spásy pak pečuje o 2 500 potřebných. “Já mám tady člověka, který by mě nenechal ve štychu, nenechal by mě na holičkách,” říká paní, která na ulici žije už třicet let. 

V rámci Dnů proti chudobě/od 9.-12. 10./proběhly semináře, happeningy, společné modlitby i výstavy na téma chudoba. Letos se tato akce konala už po dvanácté.

Od  12. října do konce měsíce probíhá výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita s názvem „Domov bez domova“ v obchodním centru Fórum Nová Karolina. Fotografie vznikaly ve spolupráci s terénními pracovníky Armády spásy a Charity, kteří k lidem bez domova dochází,aby jim nabídli podporu směřující ke zlepšení jejich situace.

"Každý den v každém počasí do terénu vychází minimálně dva terénní sociální pracovníci na nám známé lokality města, anebo mapují nová místa v terénu. Svou prací se snaží podchytit a pomoci co nejvíce lidem bez přístřeší,  zmírnit či řešit jejich krizovou situaci. Do terénu spolu s terénními sociálními pracovníky vyjíždí 1x týdně i MUDr. Pekárková, dobrovolná lékařka z Armády spásy, a pomáhá lidem bez přístřeší odbornou zdravotní pomocí,“ popisuje terénní práci ředitel Armády spásy Tomáš Surovka.Další články v kategorii