Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Byla restaurována údajně nejdůležitější umělecká sbírka na území Ostravy

Byla restaurována údajně nejdůležitější umělecká sbírka na území Ostravy

1.11.2017

V sadu Milady Horákové byly restaurovány čtyři plastiky, které vznikly v průběhu Mezinárodního sympozia prostorových forem konaného v Ostravě v letech 1967 a 1969. Ostravainfo, což je web spravovaný magistrátem, napsala, že "Soubor plastik v sadu Milady Horákové je považován za nejdůležitější uměleckou sbírku na území města." Aniž bychom chtěli jakkoliv zpochybňovat hodnotu plastik, je to nesmyslné tvrzení. Cožpak mají plastiky větší hodnotu než sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě?

Zrestaurované sochy byly neudržované, znečištěné spreji a neodborně vyspravené nevhodnými nátěry.Jde o čtyři plastiky, jejichž autory jsou Rudolf Valenta, Yves Trudeau, Otto Cienciala a Štefan Belohradský. Dílo kanadského sochaře Yves Trudeau má na webu Ostravské sochy tyto údaje: bez názvu / Had / Labuť, rozměry 310 x 380 x 200 cm; Původně instalováno v Komenského sadech, roku 1974 přemístěno do Frýdlantu nad Ostravicí a instalováno u tamního nádraží (avšak pozměněně – dnešní spodní část čněla nahoru), roku 1994 převezeno zpět do Ostravy.  

Televize Polar uvedla 12.5.: "V centru náměstí dr. E Beneše budou odstraněny, v minulosti nesmyslně umístěné  elektroskříně a chceme je nahradit uměleckou plastikou Labuť kanadského umělce, která je v současné době umístěna v Parku Milady Horákové. Jednáme s kanadskou ambasádou a socha by měla projít kompletním zrestaurováním," vysvětlil místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka (Ostravak).

Náměstí dr. E. Beneše se tedy kovové sochy s názvy Had či Labuť nedočká. 

  Text k obr.: Dvě  z restaurovaných soch: Plastika Had,v pozadí, zůstane v sadu Milady Horákové. 

Další články v kategorii